04 Sep 2019

This content is tagged as Multi-Artform .

NEWS

Kia Kaha te Reo Maori

Tihei te wiki o te reo Māori, 9 – 15 Mahuru 2019! |
Māori language week is approaching, 9 – 15 September 2019

Ko te kaupapa o te wiki he whakakaha i a tātou ki te kōrero i te reo. Mēnā e pirangi ana koe ki ētahi kupu whakamārama, ētahi rauemi hoki mō te kaupapa, e ai tō aro ki te whārangi o Te Taura Whiri i Te Reo Māori

He aha te koha a Toi Aotearoa ki te reo Māori? Mā te kōrero e ora ai te reo nā reira ka whakatenatena mātou i a mātou anō ki te ako, ki te kōrero, ki te waiata i te reo i ngā wā e tāea ana.  Ahakoa he iti, he pounamu tonu. 


The purpose of the week is to encourage the use of te reo Māori. If you would like further information or Māori language resources, take a look at Te Taura Whiri i Te Reo Māori website 

What is Creative New Zealand’s contribution to supporting te reo Māori? We understand that the language will only survive if we speak it – therefore, as an organisation we support staff to learn the language, to speak the language including learning through waiata, and we welcome and support the use of te reo Māori where ever it is possible. Although it is small, it is a precious contribution. 

Ānei he tauira | Here are a few arts-related phrases that may contribute to learning

Aroha ana au ki ngā mahi auaha
I love being creative 

He ringatoi au
I’m an artist

He kaihanga kaupapa toi ahau
I’m a producer (arts producer/ producer of arts projects)

He mātanga toi ahau
I’m a creative professional

Me haere tāua ki te whakaaturanga?  Shall we go to the show?
E mea ana koe!  You bet!  

I pēhea te whakaaturanga?  How was the show?
Mutunga mai!  It was great!
[Or maybe your answer is…]

I ware au ki te moe.  I fell asleep. 

E haere ana au ki te whakaaturanga toi ko ...
I’m going to the [insert name/title] exhibition.  

Ko taku tino pukapuka ko ...
My favourite book is ...

Ko wai tō tino kaitoi? (Ko wai tō tino kaiwaiata? Ko wai tō tino kaikanikani?)
Who is your favourite artist? (Who is your favourite singer? Who is your favourite dancer?)

Ko taku tino kaitoi ko ...
My favourite artist is ...                                                       

He aha tō tino waiata?
What’s your favourite song?

Ko taku tino waiata ko ...
My favourite song is ...

Ānei ētahi rerenga kōrero hei whakaatu i te uara o ngā mahi toi ki a mātou | Here are some ways we like to express how the arts are important for us

He mea nui ngā toi mō te hunga iho pumanawa, auaha hoki
Arts matter for talented and creative people

He mea nui ngā toi ki a ki a tātou o Aotearoa i a rā
Arts matter to New Zealanders every day

He mea nui ngā toi mō tō tātou tuakiri
Arts matter for our identities

He mea nui ngā toi mō te hapori kaha, taurikura hoki
Arts matter for strong and prosperous communities

He mea nui ngā toi mō te hunga koa, hauora hoki
Arts matter for happy and healthy people

Ānei ētahi whakataukī e hāngai ana ki te ao toi | Here are some whakataukī (proverbs) that can be used in an arts context

Te toi whakairo, ka ihiihi,
ka wehiwehi, ka aweawe te ao katoa.

Artistic excellence makes the world sit up in wonder.

Mā te mahitahi, ka tipu ngā toi mō te katoa.
By working together we can grow the arts for everyone.

He mana toi, he mana tangata.
Artistic excellence creates pride for us all. 

Whiria te tangata, whiria ngā toi, whiria ngā hapori.
Weave the people, weave the arts, weave the community.

Mā te pohewa mā te auaha hoki, ka whakapuaki ngā kura e huna ana.
With imagination and creativity, a hidden jewel can be revealed.

Nāku te rourou nau te rourou ka ora ai te iwi.
With your kete and my kete the people will thrive.

He aha te mea nui ki tēnei ao? He tangata, he tangata, he tangata.
What is the most important thing in the world? The people, the people, the people.

Ma te huruhuru te manu ka rere.
Adorn the bird with feathers so it can fly.